معرفی محصول جدید مایکروسافت ممکن است برای شما بعید به نظر برسد که مایکروسافت یک برنامه امنیتی را برای لینوکس منتشر کند؛ اما واقعیت دارد. مایکروسافت -microsoft defender -ATP را در 23 ژوئن برای استفاده عمومی از لینوکس منتشر کرد. یکم بیشتر از ATP میگید ؟ پاسخ از آتوسا اسلامی ATP مخفف ADVANCED THREAT PROTOCOL…

Read More