مجازی سازی سرور فناوری مجازی سازی نقش مهمی در شکل گیری صنعت میزبانی وب و مراکز داده به وضعیت کنونی‌شان ایفا کرده است. هدف از این مقاله ، بحث در مورد مجازی سازی سرور و بهترین نرم افزار مجازی ساز سرور و همچنین گردآوری ویژگی های آنها در یک جا است. مجازی سازی سرور چیست؟…

Read More