کرنل جدید و قدرتمند لینوکس انگار همین دیروز بود که بزرگترین و کسل کننده ترین نسخه هسته لینوکس ۵.۸ را تحسین کردیم. اما شما خوب می دانید که در دنیای فناوری زمان چقدر زود می گذرد در حدی که اگر یک چشمک بزنید، ممکن است چیزی مهم را از دست بدهید. اخیراً، همین اتفاق در…

Read More