Gallery lx1videomvp does not seem to have any videos.

17قسمت ویدئو

4 ساعت آموزش

گذرواژه‌ی فایل های فشرده atriasoft می باشد

به جهان بی انتهای لینوکس خیلی خوش اومدی، از هوش و استعداد درونت استفاده کن تا لینوکس رو به زانو در بیاری. اینجا اولین ایستگاه خط آموزشی لینوکس با عنوان Essentials 1 است که یکی از 3 قسمت دوره بین المللی Linux Essentials رو دنبال میکنه ، از تمام انرژی و انگیزت استفاده کن تا کل مباحث Essentials رو با دقت بالا یادبگیری

رایگان

حجم بسته 4GB

ایستگاه قبلی

اینجا شروع کار است