Vcloud طعمه هکرها در نرم افزار ( VCloud Director )  نقاط ضعفی وجود داشت که در آپدیت های بعدی بسیاری از این مشکلات حل شدند ، اما این مشکلات در بعضی سیستم ها باعث حذف پایگاه داده ها و ماشین های مجازی شدند حتی یک هکر می توانست به راحتی تمام دسترسی هایی که یک…

Read More