LarkBox larkbox-mini-pc رایانه ای که آنقدر کوچک است که می توانید آن را داخل جیب خود بچرخانید یا آن را در کف دست خود نگه دارید که حتی قادر به خروجی ۴k است. براساس ادعای یک شرکت چینی به نام Chuwi مبنی برتبلیغ کوچکترین مینی کامپیوتر ۴k درجهان ؛که به تازگی به نام LarkBox در Indiegogo page منتشر شده است. اندازه آن…

Read More