الگوریتم شناسایی چهره در هوش مصنوعی محققان دانشگاه دوک ابزاری در حوزه هوش مصنوعی تهیه و تولید کرده اند که می تواند تصاویر مبهم و غیر قابل تشخیص چهره افراد را به پرتره هایی کاملاً قانع کننده و شفاف تبدیل کند که با کامپیوترها تولید شده اند، با جزئیاتی دقیق تر از هرزمان. ببخشید ،…

Read More