Tag Archives: مجازی سازی سرور

سیتریکس چیست؟ تیرِ خلاص بر حقایقی که از آن نمی‌دانید!

مقاله پیش رو را: با دقت و آرامش مطالعه کنید، بارها مطالعه کنید و هر چه سؤال دارید مطرح کنید. حرف اضافه‌ای در کار نیست هر آن چیز که می‌خوانید درک خالصی از علوم است. اگر هیچ چیز نمی‌دانید بخوانید اگر تصور می‌کنید همه چیز را می دانید، باز هم بخوانید! مقدمه از نام سیتریکس همان بس…

Read More

مقایسه بهترین‌های مجازی‌سازی سرور در برابر یکدیگر!

بهترین مجازی سازهای سرور

مجازی سازی سرور فناوری مجازی سازی نقش مهمی در شکل گیری صنعت میزبانی وب و مراکز داده به وضعیت کنونی‌شان ایفا کرده است. هدف از این مقاله ، بحث در مورد مجازی سازی سرور و بهترین نرم افزار مجازی ساز سرور و همچنین گردآوری ویژگی های آنها در یک جا است. مجازی سازی سرور چیست؟…

Read More