سیتریکس و دورکاری citrix teleworking  از اینجا بوجود آمد که شرکت سیتریکس بخاطر بیماری covid19 به کمک شرکت ها شتافت. بسیاری از شرکتها مجبور به حرکت به سمت دورکاری شده اند. با استفاده از تکنولوژی محیط کار مجازی این امکان فراهم شد که با وصل شدن به سیستم خود در شرکت ، کارهای خود را…

Read More